ệnh Viện Tâm Thần Phú Thọ

Số 68, Đường Cao Bang, Âu Cơ, TX. Phú Thọ, Phú Thọ, Phú Thọ
Hotline: 0964671414
Phone: 02103820047
Fax:
Email:
Website: http://benhvientamthanphutho.com.vn/