Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Phú Thọ

Số 10, Đường Nguyễn Du, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ, Phú Thọ
Hotline: 0964651414
Phone: 02103846259
Fax:
Email: benhvienddvaphcn@gmail.com
Website: http://benhvienphuchoichucnangtinhphutho.com/