Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Nghệ An

Số 220, Bình Minh, TX. Cửa Lò, Nghệ An, Nghệ An
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Nghệ An