Sở Y Tế Tỉnh Lào Cai

82, Hoàng Liên, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Lào Cai, Lao Cai
Xem thêm: Sở Y Tế Tỉnh Lào Cai

Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Lào Cai

Tổ 1, P. Bắc Cường, TP. Lào Cai, Lào Cai, Lao Cai
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Lào Cai