Sở Y Tế Tỉnh Lạng Sơn

Số 50, P. Đinh Tiên Hoàng, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn, Lạng Sơn
Xem thêm: Sở Y Tế Tỉnh Lạng Sơn

Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Lạng Sơn

78, Lê Hồng Phong, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn, Lạng Sơn
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Lạng Sơn