Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Sìn Hồ

Khu 3, TT. Sìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu, Lai Châu
Hotline: 0964641515
Phone: 02313870145
Fax:
Email:
Website: