Trung tâm Y tế dự phòng Thành Phố

Nậm Loỏng III , P. Quyết Thắng, TP. Lai Châu, Lai Châu, Lai Châu
Hotline: 0969061919
Phone: 02313790115
Fax:
Email:
Website: