Sở Y Tế Tỉnh Hòa Bình

Bắc đường Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, Hòa Bình, Hoà Bình
Xem thêm: Sở Y Tế Tỉnh Hòa Bình