Sở Y Tế Tỉnh Hòa Bình

Bắc đường Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, Hòa Bình, Hoà Bình
Hotline: 0967321515
Phone: 02183852050
Fax:02183852050
Email: info@soyte.hoabinh.gov.vn
Website: http://soytehoabinh.com/