Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Hòa Bình

66, Đường Điện Biên Phủ, P. Phương Lâm, TP. Hòa Bình, Hòa Bình, Hoà Bình
Hotline: 0967301515
Phone: 02183857316
Fax:
Email:
Website: http://benhvienhoabinh.com.vn/