Bệnh Viện Nội Tiết Hòa Bình

Tổ 27, P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, Hòa Bình, Hoà Bình
Hotline: 0967291515
Phone: 02183856326
Fax:
Email:
Website: