Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Kỳ Sơn Hòa Bình

TT. Kỳ Sơn, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Hoà Bình
Hotline: 0966721515
Phone: 02183842325
Fax:
Email:
Website: