Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Hải Phòng

148, Nguyễn Đức Cảnh, Cát Đài, Lê Chân, TP. Hải Phòng, Hải Phòng, Hải Phòng
Xem thêm: Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Hải Phòng

Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bưu Điện 1

216, Lý Thánh Tông, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Hải Phòng
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bưu Điện 1

Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Hải Phòng

Khu I, Vạn Bún, Vạn Hương, Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, Hải Phòng, Hải Phòng
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Hải Phòng

Bệnh Viện Kiến An

15, Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng, Hải Phòng
Xem thêm: Bệnh Viện Kiến An