Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Hải Dương

Số 71, Nguyễn Chí Thanh, Thanh Bình, TP. Hải Dương, Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm: Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Hải Dương

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hải Dương

Số 1, Đường Thanh Niên, TP. Hải Dương, Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm: Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hải Dương

Điều Dưỡng và Phục Hồi Chức Năng Hải Dương

Số 112, Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm: Điều Dưỡng và Phục Hồi Chức Năng Hải Dương