Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hải Dương

Số 1, Đường Thanh Niên, TP. Hải Dương, Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm: Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hải Dương

Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Hải Dương

Số 71, Nguyễn Chí Thanh, Thanh Bình, TP. Hải Dương, Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm: Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Hải Dương

Điều Dưỡng và Phục Hồi Chức Năng Hải Dương

Số 112, Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, Hải Dương, Hải Dương
Xem thêm: Điều Dưỡng và Phục Hồi Chức Năng Hải Dương