Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Hà Tĩnh

Đường Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Hà Tĩnh

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Hà Tĩnh

Đường Hà Hoàng, Đoài Thịnh, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Xem thêm: Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Hà Tĩnh

Sở Y Tế Tỉnh Hà Tĩnh

Số 71, Đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Xem thêm: Sở Y Tế Tỉnh Hà Tĩnh