Bệnh Viện Tâm Thần

Thôn Văn Lâm, Liêm Tiết, Thanh Liêm, Hà Nam, Hà Nam
Xem thêm: Bệnh Viện Tâm Thần

Sở Y Tế Tỉnh Hà Nam

Đường Trường Chinh, Minh Khai, TP. Phủ Lý, Hà Nam, Hà Nam
Xem thêm: Sở Y Tế Tỉnh Hà Nam

Bệnh Viện Mắt

Số 106, Nguyễn Viết Xuân, TP. Phủ Lý, Hà Nam, Hà Nam
Xem thêm: Bệnh Viện Mắt