Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Tỉnh Hà Giang

Tổ 10, Minh Khai, TP. Hà Giang, Hà Giang, Hà Giang
Hotline: 0965351717
Phone: 02193887713
Fax:
Email:
Website: