Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bắc Quang

Tổ dân phố số 1, TT. Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang, Hà Giang
Hotline: 0965321717
Phone: 02193821707
Fax:
Email:
Website: