Sở Y Tế Tỉnh Bắc Kạn

Tổ 7B, Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Bắc Kạn, Bắc Kạn
Xem thêm: Sở Y Tế Tỉnh Bắc Kạn

Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Kạn

Tổ 10, Nguyễn Thị Minh Khai, TX. Bắc Kạn, Bắc Kạn, Bắc Kạn
Xem thêm: Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Kạn

Đăng ký nhận tin