Sở Y Tế Tỉnh Trà Vinh

16A, Đường Nguyễn Thái Học, P1, TP. Trà Vinh, Trà Vinh, Trà Vinh
Xem thêm: Sở Y Tế Tỉnh Trà Vinh