Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành Sóc Trăng

Quốc Lộ 1A, Ấp Xây Đá, TT. Châu Thành, Châu Thành, Sóc Trăng, Sóc Trăng
Xem thêm: Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành Sóc Trăng