Trung Tâm Y Tế Tây Trà

Đội 5, Gò Rô, Trà Phong, Tây Trà, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Xem thêm: Trung Tâm Y Tế Tây Trà