Sở Y Tế Tỉnh Phú Yên

04, Tố Hữu, P.9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên, Phú Yên
Hotline: 0963391414
Phone: 0573811167
Fax:0573823667
Email: syt@phuyen.gov.vn
Website: http://phuyen.gov.vn