Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Tuy Hòa

273, Nguyễn Văn Linh, Tuy Hòa, Phú Yên, Phú Yên
Hotline: 0963171414
Phone:
Fax:
Email:
Website: