Atisô

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Atisô

Anh đào

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Anh đào

A kê

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: A kê

A phiện

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: A phiện

Bài cành

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bài cành

Bạch cập

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạch cập

Bách chỉ

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bách chỉ

Bạch chỉ nam

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạch chỉ nam

Bạch cổ đinh

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạch cổ đinh

Bạch đàn chanh

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạch đàn chanh

Bạch đàn đỏ

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạch đàn đỏ

Bạch đàn hương

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạch đàn hương

Bạch đàn nam

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạch đàn nam

Bạch đàn trắng

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạch đàn trắng

Bạch liễm

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạch liễm

Bách nhật

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bách nhật

Bạch phụ tử

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạch phụ tử

Bạch thược

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạch thược

Bạch thược nam

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạch thược nam

Bạch truật

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạch truật

Bả chuột

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bả chuột

Bạch xà

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạch xà

Bạc lá

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạc lá

Bạ cốt tiêu

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bạ cốt tiêu

Bảy lá một hoa

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Bảy lá một hoa