Viên bao phim Dextromethorphan-10mg viên bao phim

Số đăng ký: VNA-3052-00
Dạng bào chế: viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty dược vật tư y tế Long An
Thành phần:
 • Dextromethorphan
 • Xem thêm: Viên bao phim Dextromethorphan-10mg viên bao phim

  Cimetidin-300mg viên bao phim

  Số đăng ký: VNA-3111-00
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm 150 - Bộ Quốc Phòng
  Thành phần:
 • Cimetidin
 • Xem thêm: Cimetidin-300mg viên bao phim

  Cimetidin-200mg viên bao phim

  Số đăng ký: VNA-3110-00
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm 150 - Bộ Quốc Phòng
  Thành phần:
 • Cimetidin
 • Xem thêm: Cimetidin-200mg viên bao phim

  Rutin-50mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-3118-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm 150 - Bộ Quốc Phòng
  Thành phần:
 • Rutin
 • Xem thêm: Rutin-50mg viên nén

  Papaverin viên nén

  Số đăng ký: VNA-3114-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm 150 - Bộ Quốc Phòng
  Thành phần:
 • Papaverinhydroclorid
 • Spasvina-40mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-3119-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm 150 - Bộ Quốc Phòng
  Thành phần:
 • Alverin
 • Xem thêm: Spasvina-40mg viên nén

  Cao thấp khớp cao lỏng

  Số đăng ký: VNC-102-00
  Dạng bào chế: cao lỏng
  Quy cách đóng gói: Chai 125ml
  Công ty đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc YHDT Long An
  Thành phần:
 • Đỗ trọng
 • Ngưu tất
 • Y dĩ
 • Đương quy
 • Thục địa
 • Đảng sâm
 • Chi tử
 • Linh tiên
 • Ký sanh
 • Huyết giác
 • Tần giao
 • ...
 • Lục vị hoàn viên tễ

  Số đăng ký: VNC-104-00
  Dạng bào chế: viên tễ
  Quy cách đóng gói: Túi PE 6 viên
  Công ty đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc YHDT Long An
  Thành phần:
 • Thục địa
 • Mẫu đơn bì
 • Trạch tả
 • Ngũ vị
 • Mạch môn
 • Hoài sơn
 • Sơn thù
 • Phục linh
 • Xem thêm: Lục vị hoàn viên tễ

  Cao hồi xuân nữ cao lỏng

  Số đăng ký: VNC-100-00
  Dạng bào chế: cao lỏng
  Quy cách đóng gói: Chai 180ml
  Công ty đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc YHDT Long An
  Thành phần:
 • Đảng sâm
 • Huỳnh kỳ
 • Hương phụ
 • Bạch truật
 • Thăng ma
 • Đông qui
 • Địa du
 • Liên kiều
 • Sài hồ
 • Sơn thù
 • Viễn trí
 • ...
 • Xem thêm: Cao hồi xuân nữ cao lỏng

  Sơn quân địa long viên tễ

  Số đăng ký: VNC-105-00
  Dạng bào chế: viên tễ
  Quy cách đóng gói: Hộp 6 viên
  Công ty đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc YHDT Long An
  Thành phần:
 • Sơn thù
 • Địa du
 • Thục địa
 • Trần bì
 • Viễn trí
 • Đại qui
 • Phá cố chỉ
 • Hoài sơn
 • Long cốt
 • Bạch truật
 • Bạch thược
 • ...
 • Thuốc mỡ mắt Tetracyclin-1% thuốc mỡ tra mắt

  Số đăng ký: VNA-3191-00
  Dạng bào chế: thuốc mỡ tra mắt
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 4g
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 3
  Thành phần:
 • Tetracyclin
 • Xem thêm: Thuốc mỡ mắt Tetracyclin-1% thuốc mỡ tra mắt

  Dầu gió Trường sa dầu xoa

  Số đăng ký: VNA-3189-00
  Dạng bào chế: dầu xoa
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 3
  Thành phần:
 • Menthol
 • Camphor
 • Eucalyptol
 • Methyl salicylat
 • Dầu Parafin
 • Xem thêm: Dầu gió Trường sa dầu xoa

  Ampicilin-1g thuốc bột tiêm

  Số đăng ký: VA2-28-00
  Dạng bào chế: thuốc bột tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 50 lọ x 1g
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
  Thành phần:
 • Ampicilin: 1g
 • Xem thêm: Ampicilin-1g thuốc bột tiêm

  Cao ích mẫu cao lỏng

  Số đăng ký: VNC-101-00
  Dạng bào chế: cao lỏng
  Quy cách đóng gói: Chai 180ml
  Công ty đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc YHDT Long An
  Thành phần:
 • Mẫu đơn bì
 • Hương phụ
 • Bạch thược
 • Ich mẫu
 • Thục địa
 • Địa du
 • Hồng hoa
 • Đảng sâm
 • Quy vĩ
 • Xuyên khung
 • ...
 • Xem thêm: Cao ích mẫu cao lỏng

  Paracetamol-500mg viên nang

  Số đăng ký: VNA-3014-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty dược phẩm trung ương Huế
  Thành phần:
 • Paracetamol: 500mg
 • Xem thêm: Paracetamol-500mg viên nang

  Shimax thuốc nhỏ mắt

  Số đăng ký: VNA-3046-00
  Dạng bào chế: thuốc nhỏ mắt
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận
  Thành phần:
 • Natri clorid
 • Clorpheniramin maleat
 • Xem thêm: Shimax thuốc nhỏ mắt

  Ketodenta kem bôi da

  Số đăng ký: VNA-3045-00
  Dạng bào chế: kem bôi da
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận
  Thành phần:
 • Ketoconazol
 • Chloramphenicol 421>pregnancy.jpg> baby-suck.jpg> knife-fork.gif> liver.jpg> kidney.jpg>
 • dầu mù u
 • D - Manitol-20% dung dịch tiêm truyền

  Số đăng ký: VNA-3024-00
  Dạng bào chế: dung dịch tiêm truyền
  Quy cách đóng gói: Chai 250ml
  Công ty đăng ký: Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
  Thành phần:
 • D - Manitol: 20%
 • Xem thêm: D - Manitol-20% dung dịch tiêm truyền

  Dexpension hỗn dịch tiêm

  Số đăng ký: VNA-3025-00
  Dạng bào chế: hỗn dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: Lọ 3ml
  Công ty đăng ký: Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
  Thành phần:
 • Dexamethason
 • Xem thêm: Dexpension hỗn dịch tiêm

  Dầu gió Vim nâu dầu xoa

  Số đăng ký: VNA-3104-00
  Dạng bào chế: dầu xoa
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
  Công ty đăng ký: Công ty xuất nhập khẩu ytế II
  Thành phần:
 • Camphor
 • Cineol
 • Menthol
 • Tinh dầu Bạc hà
 • Tinh dầu Đinh hương hoặc Hương nhu
 • Tinh dầu Quế
 • Mesalat thuốc mỡ

  Số đăng ký: VNB-0508-00
  Dạng bào chế: thuốc mỡ
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Long Châu
  Thành phần:
 • Methyl salicylat
 • Menthol
 • Camphor
 • Thuốc bột uống Glucose-100g thuốc bột

  Số đăng ký: VNA-3040-00
  Dạng bào chế: thuốc bột
  Quy cách đóng gói: Gói 100g
  Công ty đăng ký: Công ty dược và trang thiết bị y tế Hoà Bình
  Thành phần:
 • Glucose
 • Apharmidin viên nén

  Số đăng ký: VNA-3106-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm 120 - Bộ Quốc Phòng
  Thành phần:
 • Metoclopramid
 • Xem thêm: Apharmidin viên nén

  Olitin thuốc xịt mũi

  Số đăng ký: VNA-3107-00
  Dạng bào chế: thuốc xịt mũi
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm 120 - Bộ Quốc Phòng
  Thành phần:
 • Oxymetazolin
 • Rượu ngũ gia bì rượu thuốc

  Số đăng ký: VND-0358-00
  Dạng bào chế: rượu thuốc
  Quy cách đóng gói: Chai 650ml
  Công ty đăng ký: Nhà thuốc y học cổ truyền dân tộc TN Ngô Quý Thích
  Thành phần:
 • Ngũ gia bì chân chim
 • Thổ phục linh
 • Trần bì
 • Thuốc nhỏ mắt Cloramphenicol-0,4% thuốc nước

  Số đăng ký: VNA-2996-00
  Dạng bào chế: thuốc nước
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
  Thành phần:
 • Cloramphenicol
 • Xem thêm: Thuốc nhỏ mắt Cloramphenicol-0,4% thuốc nước

  Piperazin Siro thuốc

  Số đăng ký: VNA-2991-00
  Dạng bào chế: Siro thuốc
  Quy cách đóng gói: Lọ 30ml Siro thuốc
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
  Thành phần:
 • Piperazin