Nước cất tiêm nước

Số đăng ký: VNA-2989-00
Dạng bào chế: nước
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống 5ml
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
Thành phần:
 • Nước cất
 • Xem thêm: Nước cất tiêm nước

  Oxy già thuốc nước dùng ngoài

  Số đăng ký: VNA-2990-00
  Dạng bào chế: thuốc nước dùng ngoài
  Quy cách đóng gói: Lọ 20ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
  Thành phần:
 • Nước Oxy già
 • Natri benzoat
 • Xem thêm: Oxy già thuốc nước dùng ngoài

  DEP-20ml nước

  Số đăng ký: VNA-2981-00
  Dạng bào chế: nước
  Quy cách đóng gói: Lọ 20ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
  Thành phần:
 • Diethylphtalat
 • Xem thêm: DEP-20ml nước

  Bisultol viên nén

  Số đăng ký: VNA-3042-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên
  Công ty đăng ký: Công ty dược vật tư y tế Bình Dương
  Thành phần:
 • Sulfamethoxazol
 • Trimethoprim
 • Xem thêm: Bisultol viên nén

  Theophylin-300mg viên nén dài

  Số đăng ký: VNA-3109-00
  Dạng bào chế: viên nén dài
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm 120 - Bộ Quốc Phòng
  Thành phần:
 • Theophilin
 • Xem thêm: Theophylin-300mg viên nén dài

  Lisopress-5mg Viên nén

  Số đăng ký: VNA-3085-00
  Dạng bào chế: Viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc
  Thành phần:
 • Lisinopril: 5mg
 • Xem thêm: Lisopress-5mg Viên nén

  Mekothialgin viên nén

  Số đăng ký: VNA-3157-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
  Thành phần:
 • Analgin
 • thiamin
 • cafein
 • Mekomucosol bột uống

  Số đăng ký: VNA-3155-00
  Dạng bào chế: bột uống
  Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 2,5g
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
  Thành phần:
 • Acetyl cystein
 • Xem thêm: Mekomucosol bột uống

  Tễ bổ trung viên tễ

  Số đăng ký: VNC-106-00
  Dạng bào chế: viên tễ
  Quy cách đóng gói: Túi PE 6 viên
  Công ty đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc YHDT Long An
  Thành phần:
 • Đảng sâm
 • Cam thảo
 • Bạch truật
 • Sanh cương
 • Trần bì
 • Huỳnh kỳ
 • Nhục quế
 • Thăng ma
 • Đương qui
 • Đại táo
 • Sài hồ
 • Ho bổ phế cao lỏng

  Số đăng ký: VNC-103-00
  Dạng bào chế: cao lỏng
  Quy cách đóng gói: Chai 125ml
  Công ty đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc YHDT Long An
  Thành phần:
 • Thiên môn
 • Kiết cánh
 • Sa sâm
 • Thục địa
 • Kha tử
 • Trần bì
 • Cam thảo
 • Bách bộ
 • Tử uyển
 • ...
 • Xem thêm: Ho bổ phế cao lỏng

  Di - Antalvic viên nang

  Số đăng ký: VNB-0488-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam
  Thành phần:
 • Paracetamol: 400mg
 • Dextropropoxyphen: 30mg
 • Xem thêm: Di - Antalvic viên nang

  Tetracyclin-0,25g viên nén

  Số đăng ký: VNA-3132-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Chai 400 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm 380 - Bộ Công An
  Thành phần:
 • Tetracyclin
 • Xem thêm: Tetracyclin-0,25g viên nén

  Cloramphenicol-0,25g viên nén

  Số đăng ký: VNA-3131-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Chai 400 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm 380 - Bộ Công An
  Thành phần:
 • Cloramphenicol
 • Xem thêm: Cloramphenicol-0,25g viên nén

  Viên bao phim Spiramycin-3 triệu đvqt viên bao phim

  Số đăng ký: VNA-3054-00
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Chai 20 viên
  Công ty đăng ký: Công ty dược vật tư y tế Long An
  Thành phần:
 • Spiramycin
 • Xem thêm: Viên bao phim Spiramycin-3 triệu đvqt viên bao phim

  Mekotamol viên nén

  Số đăng ký: VNA-3156-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
  Thành phần:
 • Paracetamol
 • Chlopheniramin
 • Phenylpropanolamin
 • Xem thêm: Mekotamol viên nén

  Stricnin sulfat-1mg/1ml dung dịch tiêm

  Số đăng ký: VNA-3147-00
  Dạng bào chế: dung dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 1ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
  Thành phần:
 • Stricninsulfat: 1mg
 • Xem thêm: Stricnin sulfat-1mg/1ml dung dịch tiêm

  Glucose-30% dung dịch tiêm truyền

  Số đăng ký: VNA-3145-00
  Dạng bào chế: dung dịch tiêm truyền
  Quy cách đóng gói: Chai 500ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
  Thành phần:
 • Glucose: 30%
 • Xem thêm: Glucose-30% dung dịch tiêm truyền

  Spartein sulfat-50mg/1ml dung dịch tiêm

  Số đăng ký: VNA-3146-00
  Dạng bào chế: dung dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 1ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
  Thành phần:
 • Spartein sulfat
 • Vitamin B6-25mg/1ml dung dịch tiêm

  Số đăng ký: VNA-3148-00
  Dạng bào chế: dung dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 1ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
  Thành phần:
 • Vitamin B6: 25mg
 • Xem thêm: Vitamin B6-25mg/1ml dung dịch tiêm

  Metid thuốc mỡ

  Số đăng ký: VNA-2957-00
  Dạng bào chế: thuốc mỡ
  Quy cách đóng gói: Hộp 10g
  Công ty đăng ký: Công ty dược liệu trung ương 1
  Thành phần:
 • Diethylphtalat
 • Xem thêm: Metid thuốc mỡ

  Hoàn sâm kỳ mạch mẫu hoàn mềm

  Số đăng ký: VNB-0487-00
  Dạng bào chế: hoàn mềm
  Quy cách đóng gói: Hộp 24 hoàn x 10g
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO
  Thành phần:
 • Đảng sâm
 • Hoàng kỳ
 • Đan sâm
 • Mạch môn đông
 • ích mẫu thảo
 • Tetracyclin-250mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-2959-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Lọ 400
  Công ty đăng ký: Công ty dược liệu trung ương 1
  Thành phần:
 • Tetracyclin
 • Xem thêm: Tetracyclin-250mg viên nén

  Cloromycetin-250mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-2956-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Lọ 400
  Công ty đăng ký: Công ty dược liệu trung ương 1
  Thành phần:
 • Cloromycetin
 • Xem thêm: Cloromycetin-250mg viên nén

  Berberin-50mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-2954-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Lọ 100
  Công ty đăng ký: Công ty dược liệu trung ương 1
  Thành phần:
 • Berberin
 • Xem thêm: Berberin-50mg viên nén

  Artesunat

  Số đăng ký: VNA-2953-00
  Dạng bào chế:
  Quy cách đóng gói: Thùng 10kg
  Công ty đăng ký: Công ty dược liệu trung ương 1
  Thành phần:
 • Artesunat
 • Xem thêm: Artesunat

  Dextromethorphan hydrobromid-15mg viên bao phim

  Số đăng ký: VNA-3143-00
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
  Thành phần:
 • Dextromethorphan
 • Xem thêm: Dextromethorphan hydrobromid-15mg viên bao phim

  Fibanvic viên nang

  Số đăng ký: VNA-3144-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
  Thành phần:
 • Dextropropoxyphen
 • Paracetamol 499>pregnancy.jpg> baby-suck.jpg> knife-fork.gif> liver.jpg>
 • Xem thêm: Fibanvic viên nang