Renico viên nhai

Số đăng ký: VNA-3197-00
Dạng bào chế: viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 24 viên
Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
Thành phần:
 • Calci carbonat
 • Magnesi carbonat
 • Vitamin B1-10% thuốc tiêm

  Số đăng ký: VNA-3201-00
  Dạng bào chế: thuốc tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 1ml
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
  Thành phần:
 • Vitamin B1
 • Xem thêm: Vitamin B1-10% thuốc tiêm

  V.Coldin thuốc xịt mũi

  Số đăng ký: VNA-3200-00
  Dạng bào chế: thuốc xịt mũi
  Quy cách đóng gói: Lọ 15ml
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
  Thành phần:
 • Xylomethazolin
 • Dexamethason
 • Clofermol thuốc bột

  Số đăng ký: VNA-3192-00
  Dạng bào chế: thuốc bột
  Quy cách đóng gói: Túi tráng PE 2g
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
  Thành phần:
 • Paracetamol
 • Chlorpheniramin
 • vtamin B1
 • Xem thêm: Clofermol thuốc bột

  Cloroquin-250mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-3193-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
  Thành phần:
 • Cloroquin: 250mg
 • Xem thêm: Cloroquin-250mg viên nén

  Colykol thuốc nhỏ mắt

  Số đăng ký: VNA-3194-00
  Dạng bào chế: thuốc nhỏ mắt
  Quy cách đóng gói: Lọ 10ml
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
  Thành phần:
 • Naphazolin
 • Kẽm sulfat
 • Xem thêm: Colykol thuốc nhỏ mắt

  Ofloxacin-200mg viên bao phim

  Số đăng ký: VNA-3195-00
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
  Thành phần:
 • Ofloxacin
 • Xem thêm: Ofloxacin-200mg viên bao phim

  Orthocynar trà thuốc

  Số đăng ký: VNA-3166-00
  Dạng bào chế: trà thuốc
  Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 1g
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 25
  Thành phần:
 • Actiso
 • Râu ngô
 • Râu mèo
 • Xem thêm: Orthocynar trà thuốc

  Tercodin viên nang

  Số đăng ký: VNA-3168-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 25
  Thành phần:
 • Terpin hydrat
 • Codein base
 • Xem thêm: Tercodin viên nang

  Tussinlen-5mg viên bao phim

  Số đăng ký: VNA-3170-00
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 25
  Thành phần:
 • Alimemazin
 • Xem thêm: Tussinlen-5mg viên bao phim

  Tussinlen-5mg viên nang

  Số đăng ký: VNA-3171-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 25
  Thành phần:
 • Alimemazin
 • Xem thêm: Tussinlen-5mg viên nang

  Cloramphenicol-250mg viên bao đường

  Số đăng ký: VNA-3163-00
  Dạng bào chế: viên bao đường
  Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 25
  Thành phần:
 • Chloramphenicol
 • Xem thêm: Cloramphenicol-250mg viên bao đường

  Pimeran-10mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-3167-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 25
  Thành phần:
 • Metoclopramid
 • Xem thêm: Pimeran-10mg viên nén

  Lincomycin-500mg viên nang

  Số đăng ký: VNA-3181-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Lincomycin
 • Xem thêm: Lincomycin-500mg viên nang

  Eucarose viên nang mềm

  Số đăng ký: VNA-3178-00
  Dạng bào chế: viên nang mềm
  Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 6 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Eucalyptol
 • Camphor
 • Gaiacol
 • Bromoform
 • Xem thêm: Eucarose viên nang mềm

  O.P.Can viên bao phim

  Số đăng ký: VNA-3183-00
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Bạch quả
 • Xem thêm: O.P.Can viên bao phim

  O.P.Can thuốc nước uống

  Số đăng ký: VNA-3182-00
  Dạng bào chế: thuốc nước uống
  Quy cách đóng gói: Chai 100ml
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Bạch quả
 • Xem thêm: O.P.Can thuốc nước uống

  Dầu khuynh diệp OPC dầu xoa

  Số đăng ký: VNA-3176-00
  Dạng bào chế: dầu xoa
  Quy cách đóng gói: Vỉ 1 lọ x 30ml
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Eucalyptol
 • long não
 • Xem thêm: Dầu khuynh diệp OPC dầu xoa

  Cortonyl thuốc nước uống

  Số đăng ký: VNA-3173-00
  Dạng bào chế: thuốc nước uống
  Quy cách đóng gói: Chai 25ml
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Natri camphosulfonat: 10g
 • Cao lỏng lạc tiên: 20g
 • Xem thêm: Cortonyl thuốc nước uống

  Cồn xoa bóp cồn thuốc dùng ngoài

  Số đăng ký: VNA-3172-00
  Dạng bào chế: cồn thuốc dùng ngoài
  Quy cách đóng gói: Chai 100ml
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Địa liền: 5g
 • đại hồi: 2g
 • thiên niên kiện: 3g
 • Riềng: 5g
 • Huyết giác: 3g
 • Quế chi: 2g
 • Ô đầu: 1g
 • Xem thêm: Cồn xoa bóp cồn thuốc dùng ngoài

  Dầu dân tộc dầu xoa

  Số đăng ký: VNA-3175-00
  Dạng bào chế: dầu xoa
  Quy cách đóng gói: Lọ 1,5ml
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Bạc hà
 • Quế
 • Đinh hương
 • Dicold Forte viên nén

  Số đăng ký: VNA-3177-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Paracetamol
 • Chlopheniramin
 • Phenylpropanolamin
 • Xem thêm: Dicold Forte viên nén

  Rượu bổ sâm rượu thuốc

  Số đăng ký: VNA-3184-00
  Dạng bào chế: rượu thuốc
  Quy cách đóng gói: Chai 300ml
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Đẳng sâm
 • Thục địa
 • Long nhãn
 • Xuyên khung
 • Rimactane-300mg viên nang

  Số đăng ký: VNA-3010-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty dược phẩm trung ương 7
  Thành phần:
 • Rifampicin
 • Xem thêm: Rimactane-300mg viên nang

  Meloxicam-7,5mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-3101-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
  Thành phần:
 • Acid mefenamic
 • Xem thêm: Meloxicam-7,5mg viên nén

  Doropycin-3.000.000 đvqt (IU) viên bao phim

  Số đăng ký: VNA-3098-00
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
  Thành phần:
 • Spiramycin: 3000000IU
 • Xem thêm: Doropycin-3.000.000 đvqt (IU) viên bao phim

  Doropycin-1.500.000 đvqt (IU) viên bao phim

  Số đăng ký: VNA-3097-00
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
  Thành phần:
 • Spiramycin: 1500000IU
 • Xem thêm: Doropycin-1.500.000 đvqt (IU) viên bao phim