Calci hydrogen phosphat (NL)

Số đăng ký: VNA-4033-01
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Túi 20kg
Công ty đăng ký: Xí nghiệp Hoá dược
Thành phần:
 • Calci hydrophosphat
 • Calci clorid (NL)

  Số đăng ký: VNA-4032-01
  Dạng bào chế:
  Quy cách đóng gói: Lọ 1Kg, 30Kg
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp Hoá dược
  Thành phần:
 • Calci clorid
 • Kaolin - pectin viên nén

  Số đăng ký: VNA-3089-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 12 viên
  Công ty đăng ký: Công ty dịch vụ Y tế tổng hợp quận 4
  Thành phần:
 • Kaolin
 • pectin
 • Amoxicilin-250 mg thuốc bột

  Số đăng ký: VA2-24-00
  Dạng bào chế: thuốc bột
  Quy cách đóng gói: Hộp 100 gói x 5g
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
  Thành phần:
 • Amoxicillin
 • Xem thêm: Amoxicilin-250 mg thuốc bột

  Ketoconazol-200 mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-3127-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
  Thành phần:
 • Ketoconazol
 • Xem thêm: Ketoconazol-200 mg viên nén

  Thần công lý trung hoàn hoàn mềm

  Số đăng ký: VND-0355-00
  Dạng bào chế: hoàn mềm
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn x 5g
  Công ty đăng ký: Cơ sở Thần Công
  Thành phần:
 • Mộc hương
 • đảng sâm
 • can khương
 • cam thảo
 • bạch truật
 • natribenzoat
 • Bát trân ích mẫu hoàn hoàn mềm

  Số đăng ký: VND-0353-00
  Dạng bào chế: hoàn mềm
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn x 5g
  Công ty đăng ký: Cơ sở Thần Công
  Thành phần:
 • Đẳng sâm
 • ích mẫu
 • bạch truật
 • phục linh
 • đương quy
 • bạch thược
 • cam thảo
 • xuyên khung
 • thục địa
 • natri benzoat
 • Terpidin bao đường

  Số đăng ký: VNA-3005-00
  Dạng bào chế: bao đường
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty dược phẩm quận 8
  Thành phần:
 • Terpin hydrat
 • Natri benzoat
 • Xem thêm: Terpidin bao đường

  Acetylcystein-200 mg thuốc bột

  Số đăng ký: VNA-3125-00
  Dạng bào chế: thuốc bột
  Quy cách đóng gói: Hộp 50 gói 1g
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
  Thành phần:
 • Acetylcystein
 • Xem thêm: Acetylcystein-200 mg thuốc bột

  Razogyl viên bao phim

  Số đăng ký: VNB-0470-00
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
  Thành phần:
 • Metronidazol
 • spiramycin 746>pregnancy.jpg> knife-fork.gif>
 • Xem thêm: Razogyl viên bao phim

  Albendazol-200 mg viên nén

  Số đăng ký: VNB-0477-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic
  Thành phần:
 • Albendazol
 • Xem thêm: Albendazol-200 mg viên nén

  Bách tuế tửu rượu thuốc

  Số đăng ký: VNB-0454-00
  Dạng bào chế: rượu thuốc
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 700 ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm đông dược 5
  Thành phần:
 • Hoàng kỳ
 • phục thần
 • mạch môn đông
 • bạch truật
 • nhục quế
 • sơn thù du
 • phòng phong
 • trần bì
 • khương hoạt ...
 • Mevon 500-500mg viên bao phim

  Số đăng ký: VNB-0467-00
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
  Thành phần:
 • Rutin: 500mg
 • Xem thêm: Mevon 500-500mg viên bao phim

  Plurivites viên bao đường

  Số đăng ký: VNA-3123-00
  Dạng bào chế: viên bao đường
  Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 2/9
  Thành phần:
 • Vitamin A
 • vitamin B1
 • vitamin B2
 • Vitamin D2
 • vitamin B6
 • vitamin PP
 • Xem thêm: Plurivites viên bao đường

  Haloperidol-40 mg thuốc giọt

  Số đăng ký: VNB-0479-00
  Dạng bào chế: thuốc giọt
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20 ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic
  Thành phần:
 • Haloperidol
 • Xem thêm: Haloperidol-40 mg thuốc giọt

  Spiramycin-1.500.000 đvqt bao phim

  Số đăng ký: VNB-0472-00
  Dạng bào chế: bao phim
  Quy cách đóng gói: Chai 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
  Thành phần:
 • Spiramycin
 • Xem thêm: Spiramycin-1.500.000 đvqt bao phim

  Cephalexin-500 mg viên nang

  Số đăng ký: VA2-26-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
  Thành phần:
 • Cephalexin
 • Xem thêm: Cephalexin-500 mg viên nang

  Penicilin-500.000 UI viên nén

  Số đăng ký: VA2-27-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ xé x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
  Thành phần:
 • Penicillin
 • Xem thêm: Penicilin-500.000 UI viên nén

  Lantasim viên nén

  Số đăng ký: VNB-0461-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 8 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
  Thành phần:
 • Nhôm hydroxyd
 • magnesi hydroxyd
 • Simethicon
 • Xem thêm: Lantasim viên nén

  Asmax viên nén

  Số đăng ký: VNB-0458-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
  Thành phần:
 • Dexamethason
 • Phenobarbital
 • Theophilin
 • Xem thêm: Asmax viên nén

  Lomedium-2 mg viên nang

  Số đăng ký: VNB-0462-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
  Thành phần:
 • loperamid
 • Xem thêm: Lomedium-2 mg viên nang

  Rhinil-0,5 % thuốc nhỏ mũi

  Số đăng ký: VNB-0513-00
  Dạng bào chế: thuốc nhỏ mũi
  Quy cách đóng gói: Chai 15 ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn
  Thành phần:
 • Phenylephrin
 • Xem thêm: Rhinil-0,5 % thuốc nhỏ mũi

  Chlorpheniramin-4 mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-3033-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 25 viên
  Công ty đăng ký: Công ty dược và các sản phẩm sinh học
  Thành phần:
 • Chlorpheniramin
 • Xem thêm: Chlorpheniramin-4 mg viên nén

  Megyna viên đặt

  Số đăng ký: VNA-3128-00
  Dạng bào chế: viên đặt
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ xé x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
  Thành phần:
 • Dexamethason
 • chloramphenicol 778>pregnancy.jpg> baby-suck.jpg> knife-fork.gif> liver.jpg> kidney.jpg>
 • metronidazol
 • nystatin 780>pregnancy.jpg> knife-fork.gif>
 • Xem thêm: Megyna viên đặt

  Meko cloxacin-500 mg viên nang

  Số đăng ký: VNB-0464-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
  Thành phần:
 • Cloxacillin
 • Xem thêm: Meko cloxacin-500 mg viên nang

  Meko cloxacin-250 mg viên nang

  Số đăng ký: VNB-0463-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
  Thành phần:
 • Cloxacillin
 • Xem thêm: Meko cloxacin-250 mg viên nang

  Vitamin C-100 mg viên nén

  Số đăng ký: VNB-0476-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Chai 200 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
  Thành phần:
 • Vitamin C
 • Xem thêm: Vitamin C-100 mg viên nén