Vitamin B1-10 mg viên nén

Số đăng ký: VNB-0475-00
Dạng bào chế: viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
Thành phần:
 • Vitamin B1
 • Meko lysin 8 viên nén

  Số đăng ký: VNB-0466-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
  Thành phần:
 • Bromhexin
 • Xem thêm: Meko lysin 8 viên nén

  INH 150-150mg viên nén

  Số đăng ký: VNB-0460-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Chai 100; 250 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
  Thành phần:
 • Isoniazid: 150mg
 • Xem thêm: INH 150-150mg viên nén

  Meko lysin 4 viên nén

  Số đăng ký: VNB-0465-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Mê Kông
  Thành phần:
 • Bromhexin
 • Xem thêm: Meko lysin 4 viên nén

  Bisultrim 480 viên nén

  Số đăng ký: VNA-3013-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên
  Công ty đăng ký: Công ty dược phẩm trung ương Huế
  Thành phần:
 • Sulfamethoxazol: 400mg
 • Trimethoprim: 80mg
 • Xem thêm: Bisultrim 480 viên nén

  Bisemux-100mg cốm thuốc

  Số đăng ký: VNA-3038-00
  Dạng bào chế: cốm thuốc
  Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 1g
  Công ty đăng ký: Công ty dược và trang thiết bị y tế Hoà Bình
  Thành phần:
 • Acetyl cystein
 • Dung dịch ASA thuốc nước

  Số đăng ký: VNB-0510-00
  Dạng bào chế: thuốc nước
  Quy cách đóng gói: Chai 18 ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Nam Việt
  Thành phần:
 • Acid acetyl salicylic
 • Natri salicylat
 • Thuốc bôi da AVI-O5 kem bôi da

  Số đăng ký: VNB-0521-00
  Dạng bào chế: kem bôi da
  Quy cách đóng gói: Vỉ 1 lọ 8g
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Việt Phúc
  Thành phần:
 • Vitamin A
 • Xem thêm: Thuốc bôi da AVI-O5 kem bôi da

  Thuốc bôi da Maica dung dịch dùng ngoài

  Số đăng ký: VNB-0522-00
  Dạng bào chế: dung dịch dùng ngoài
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Việt Phúc
  Thành phần:
 • Acid boric
 • Xanh methylen
 • Glycerin
 • Xem thêm: Thuốc bôi da Maica dung dịch dùng ngoài

  Nước Oxy già-3% dung dịch dùng ngoài

  Số đăng ký: VNA-3016-00
  Dạng bào chế: dung dịch dùng ngoài
  Quy cách đóng gói: Lọ 20ml; Lọ 50ml
  Công ty đăng ký: Công ty dược phẩm, trang thiết bị y tế Hà Nội
  Thành phần:
 • Nước Oxy già
 • Xem thêm: Nước Oxy già-3% dung dịch dùng ngoài

  Dung dịch ASA cồn thuốc

  Số đăng ký: VNA-3015-00
  Dạng bào chế: cồn thuốc
  Quy cách đóng gói: Lọ 20ml
  Công ty đăng ký: Công ty dược phẩm, trang thiết bị y tế Hà Nội
  Thành phần:
 • Aspirin
 • Natri salicylat
 • Ethanol
 • Xem thêm: Dung dịch ASA cồn thuốc

  Vitamin B6-2,5% dung dịch tiêm

  Số đăng ký: VNA-3142-00
  Dạng bào chế: dung dịch tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 1ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An
  Thành phần:
 • Vitamin B6
 • Xem thêm: Vitamin B6-2,5% dung dịch tiêm

  Dermapython kem bôi da

  Số đăng ký: VNA-3151-00
  Dạng bào chế: kem bôi da
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8g
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
  Thành phần:
 • Mỡ trăn
 • Dexamethason
 • Cloramphenicol
 • Neomycin 805>pregnancy.jpg> knife-fork.gif> liver.jpg> kidney.jpg>
 • Xem thêm: Dermapython kem bôi da

  Glucose thuốc bột

  Số đăng ký: VNB-0505-00
  Dạng bào chế: thuốc bột
  Quy cách đóng gói: Túi 100g; Túi 250g
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Hà Thành
  Thành phần:
 • Glucose
 • Cồn 90 dung dịch bôi ngoài

  Số đăng ký: VNB-0503-00
  Dạng bào chế: dung dịch bôi ngoài
  Quy cách đóng gói: Lọ 50ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Hà Thành
  Thành phần:
 • Ethanol
 • Xem thêm: Cồn 90 dung dịch bôi ngoài

  Dung dịch Septadin dung dịch dùng ngoài

  Số đăng ký: VNB-0504-00
  Dạng bào chế: dung dịch dùng ngoài
  Quy cách đóng gói: Lọ 50ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Hà Thành
  Thành phần:
 • Iod
 • Kali iodid
 • Siro bổ phế Siro

  Số đăng ký: VNA-2974-00
  Dạng bào chế: Siro
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 100ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
  Thành phần:
 • Bách bộ
 • Mạch môn
 • Cát cánh
 • Mơ muối
 • Bạch phục linh
 • Ma hoàng
 • Tang bạch bì
 • Thach xương bồ
 • Trần bì
 • Bạc hà
 • Cam thảo
 • Xem thêm: Siro bổ phế Siro

  Doragon viên nang

  Xem thêm: Doragon viên nang

  Kim tiền thảo viên bao phim

  Số đăng ký: VNA-3180-00
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Chai 100, 200
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Cao kim tiền thảo
 • Xem thêm: Kim tiền thảo viên bao phim

  Kim tiền thảo thuốc nước

  Số đăng ký: VNA-3179-00
  Dạng bào chế: thuốc nước
  Quy cách đóng gói: Chai 180ml
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Cao kim tiền thảo
 • Xem thêm: Kim tiền thảo thuốc nước

  Cotrimoxazol 480 viên nang

  Số đăng ký: VNA-3174-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Sulfamethoxazol
 • Trimethoprim
 • Xem thêm: Cotrimoxazol 480 viên nang

  Tinh sâm nhung rượu thuốc

  Số đăng ký: VNA-3185-00
  Dạng bào chế: rượu thuốc
  Quy cách đóng gói: Chai 100ml
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
  Thành phần:
 • Nhung hươu
 • Nhân sâm
 • Thục địa
 • Đẳng sâm
 • Đại táo
 • Xem thêm: Tinh sâm nhung rượu thuốc

  Phong thấp cốt thống hoàn hoàn cứng

  Số đăng ký: VND-0332-00
  Dạng bào chế: hoàn cứng
  Quy cách đóng gói: Hộp 6 gói x 5g
  Công ty đăng ký: Cơ sở kinh doanh thuốc YHCT Phước Thiên
  Thành phần:
 • Đỗ trọng
 • Xuyên khung
 • Phòng phong
 • Tần giao
 • Phục linh
 • Nhũ hương
 • Ngưu tất
 • Đương qui
 • Khương hoạt
 • Tang ký sinh
 • Xem thêm: Phong thấp cốt thống hoàn hoàn cứng

  Hadocort thuốc xịt

  Số đăng ký: VNA-2970-00
  Dạng bào chế: thuốc xịt
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 15ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
  Thành phần:
 • Dexamethason
 • Xylometazolin
 • Avircrem-5% kem bôi da

  Số đăng ký: VNB-0484-00
  Dạng bào chế: kem bôi da
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 5g
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO
  Thành phần:
 • Acyclovir: 250mg
 • Xem thêm: Avircrem-5% kem bôi da

  Rospycine-1.500.000 đvqt viên nén bao phim

  Số đăng ký: VNA-3139-00
  Dạng bào chế: viên nén bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An
  Thành phần:
 • Spiramycin
 • Xem thêm: Rospycine-1.500.000 đvqt viên nén bao phim

  Cồn ASA cồn thuốc

  Số đăng ký: VNA-2977-00
  Dạng bào chế: cồn thuốc
  Quy cách đóng gói: Chai 20ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà
  Thành phần:
 • Acid acetyl salicylic
 • Natri salicylat
 • Xem thêm: Cồn ASA cồn thuốc