Dầu gió xanh Uphace Lion thuốc dung ngoài

Số đăng ký: VNA-3165-00
Dạng bào chế: thuốc dung ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 3ml
Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 25
Thành phần:
 • Menthol
 • Camphor
 • Tinh dầu quế
 • Methyl Salixylat
 • Dầu gió nâu Uphace Lion thuốc dùng ngoài

  Số đăng ký: VNA-3164-00
  Dạng bào chế: thuốc dùng ngoài
  Quy cách đóng gói: Chai 3ml
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 25
  Thành phần:
 • Tinh dầu bạc hà
 • Tinh dầu đinh hương
 • Tinh dầu quế
 • Tinh dầu đại hồi
 • Menthol
 • Camphor
 • Trà thanh nhiệt Cynaza-Nhân trần trà túi lọc

  Số đăng ký: VNA-3169-00
  Dạng bào chế: trà túi lọc
  Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 2g
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 25
  Thành phần:
 • Cao Actiso
 • Thảo quyết minh
 • Nhân trần
 • Xem thêm: Trà thanh nhiệt Cynaza-Nhân trần trà túi lọc

  Alaxan viên nén

  Số đăng ký: VNB-0525-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ bấm x 20 viên
  Công ty đăng ký: Công ty UNITED PHARMA Việt Nam
  Thành phần:
 • Ibuprofen
 • Xem thêm: Alaxan viên nén

  Nascaren kem bôi ngoài da

  Số đăng ký: VNA-2988-00
  Dạng bào chế: kem bôi ngoài da
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
  Thành phần:
 • Metronidazol: 1g
 • Dịch ép nghệ: 20g
 • Xem thêm: Nascaren kem bôi ngoài da

  Enervon - C filmcap-500mg viên bao phim

  Số đăng ký: VNB-0528-00
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100 viên
  Công ty đăng ký: Công ty UNITED PHARMA Việt Nam
  Thành phần:
 • Vitamin C
 • Vitamin B1
 • Vitamin B2
 • Vitamin B6
 • Vitamin B12
 • Niacinamid
 • Calci Pantothenat
 • Xem thêm: Enervon - C filmcap-500mg viên bao phim

  Decolgen forte viên nén

  Số đăng ký: VNB-0526-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ bấm x 20 viên
  Công ty đăng ký: Công ty UNITED PHARMA Việt Nam
  Thành phần:
 • Clopheniramin: 2mg
 • Phenyl Propanolamin: 25mg
 • Acetaminophen: 500mg
 • Xem thêm: Decolgen forte viên nén

  Thuốc gói Spiramycin-0,75 triệu đvqt thuốc bột

  Số đăng ký: VNA-3049-00
  Dạng bào chế: thuốc bột
  Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 5g
  Công ty đăng ký: Công ty dược vật tư y tế Long An
  Thành phần:
 • Spiramycin
 • Xem thêm: Thuốc gói Spiramycin-0,75 triệu đvqt thuốc bột

  Viên bao phim Rodazol viên bao phim

  Số đăng ký: VNA-3053-00
  Dạng bào chế: viên bao phim
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty dược vật tư y tế Long An
  Thành phần:
 • Spiramycin
 • Metronidazol
 • Xem thêm: Viên bao phim Rodazol viên bao phim

  Phenobarbital-100mg viên nén

  Số đăng ký: VNA-3117-00
  Dạng bào chế: viên nén
  Quy cách đóng gói: Lọ 40 viên
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm 150 - Bộ Quốc Phòng
  Thành phần:
 • Phenobarbital
 • Kim xiềm đơn thuốc bột

  Số đăng ký: VNA-3152-00
  Dạng bào chế: thuốc bột
  Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 1,5g
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 24
  Thành phần:
 • Cam thảo bắc
 • Xích thạch chỉ
 • Kim ngân
 • Mộc hương
 • Vỏ măng cụt
 • Địa du
 • Bạch đầu ông
 • Túc xác
 • Xem thêm: Kim xiềm đơn thuốc bột

  Bổ phế chỉ khái lộ siro thuốc

  Số đăng ký: VNA-2979-00
  Dạng bào chế: siro thuốc
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ nhựa 100ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
  Thành phần:
 • Bạch linh
 • Cát cánh
 • Tỳ bà diệp
 • Ma hoàng
 • Thiên môn đông
 • Bạc hà diệp
 • Bán hạ chế
 • Cam thảo
 • ...
 • Xem thêm: Bổ phế chỉ khái lộ siro thuốc

  Lincomycin 500 viên nang

  Số đăng ký: VNA-2986-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 10 viên (bán BV)
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
  Thành phần:
 • Lincomycin
 • Xem thêm: Lincomycin 500 viên nang

  Doxycyclin 100 viên nang

  Số đăng ký: VNA-2982-00
  Dạng bào chế: viên nang
  Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên (bán BV)
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
  Thành phần:
 • Doxycyclin
 • Xem thêm: Doxycyclin 100 viên nang

  Phenergan-2% kem bôi da

  Số đăng ký: VNB-0524-00
  Dạng bào chế: kem bôi da
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống nhôm 10g
  Công ty đăng ký: Xí nghiệp liên doanh Rhone Poulenc Roser
  Thành phần:
 • Promethazin: 2g
 • Xem thêm: Phenergan-2% kem bôi da

  Paracetamol-500mg viên nang cứng

  Số đăng ký: VNA-3029-00
  Dạng bào chế: viên nang cứng
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
  Thành phần:
 • Paracetamol
 • Xem thêm: Paracetamol-500mg viên nang cứng

  Glucose-10% dung dịch tiêm truyền

  Số đăng ký: VNA-3026-00
  Dạng bào chế: dung dịch tiêm truyền
  Quy cách đóng gói: Chai 250ml
  Công ty đăng ký: Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
  Thành phần:
 • Glucose: 10g
 • Xem thêm: Glucose-10% dung dịch tiêm truyền

  Vitamin C-1g/5ml ống thuốc tiêm

  Số đăng ký: VNA-3030-00
  Dạng bào chế: ống thuốc tiêm
  Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống
  Công ty đăng ký: Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
  Thành phần:
 • Vitamin C
 • Xem thêm: Vitamin C-1g/5ml ống thuốc tiêm

  Glucose-20% dung dịch tiêm truyền

  Số đăng ký: VNA-3027-00
  Dạng bào chế: dung dịch tiêm truyền
  Quy cách đóng gói: Chai 250ml
  Công ty đăng ký: Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
  Thành phần:
 • Glucose
 • 5 Vitamin viên nén bao đường

  Số đăng ký: VNA-3207-00
  Dạng bào chế: viên nén bao đường
  Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
  Thành phần:
 • Thiamin
 • Riboflavin
 • Calci pantothenat
 • Pyridoxin
 • Nicotinamid
 • Xem thêm: 5 Vitamin viên nén bao đường

  Paracetamol 500 viên nén dài

  Số đăng ký: VNA-3068-00
  Dạng bào chế: viên nén dài
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Công ty đăng ký: Công ty dược vật tư y tế Tiền Giang
  Thành phần:
 • Paracetamol
 • Xem thêm: Paracetamol 500 viên nén dài

  Tillerfort viên nén dài bao phim

  Số đăng ký: VNA-3070-00
  Dạng bào chế: viên nén dài bao phim
  Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
  Công ty đăng ký: Công ty dược vật tư y tế Tiền Giang
  Thành phần:
 • Phenyl propanolamin
 • Chlopheniramin
 • Xem thêm: Tillerfort viên nén dài bao phim

  Calcium-5% dung dịch uống

  Số đăng ký: VNA-2976-00
  Dạng bào chế: dung dịch uống
  Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml
  Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà
  Thành phần:
 • calci gluconat
 • Xem thêm: Calcium-5% dung dịch uống

  Rượu bổ Linh chi trường xuân rượu thuốc

  Số đăng ký: VNB-0497-00
  Dạng bào chế: rượu thuốc
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 500ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Thảo Mộc
  Thành phần:
 • Nấm Linh chi
 • Hà thủ ô đỏ
 • Đương quy
 • Long nhãn
 • Artesunat bột

  Số đăng ký: NC23-H03-01
  Dạng bào chế: bột
  Quy cách đóng gói: Chai 250g
  Công ty đăng ký: Trung tâm khoa học công nghệ dược - ĐH Dược HN
  Thành phần:
 • -
 • Xem thêm: Artesunat bột

  Erythromycin-250mg thuốc bột

  Số đăng ký: VNA-3090-00
  Dạng bào chế: thuốc bột
  Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 3g
  Công ty đăng ký: Công ty phát triển kĩ nghệ dược trung ương
  Thành phần:
 • Erythromycin
 • Xem thêm: Erythromycin-250mg thuốc bột

  Rượu bát trân đại bổ rượu thuốc

  Số đăng ký: VNB-0496-00
  Dạng bào chế: rượu thuốc
  Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 500ml
  Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Thảo Mộc
  Thành phần:
 • Đương quy
 • Bạch thược
 • Đảng sâm
 • Bạch truật
 • Phục linh
 • Thục địa
 • Xuyên khung
 • Cam thảo