Arobarit-100 g túi

Số đăng ký: NC14-H06-00
Dạng bào chế: túi
Quy cách đóng gói: Túi 100 g
Công ty đăng ký: Liên hiệp khoa học sản xuất quang hoá điện tử
Thành phần:
  • Bary sulfat