Tiêu đàm chỉ khái tán thuốc bột

Số đăng ký: VND-0351-00
Dạng bào chế: thuốc bột
Quy cách đóng gói: Túi 10 gói 1 g
Công ty đăng ký: Cơ sở Sùng Nguyên
Thành phần:
  • Cát cánh
  • Cam thảo
  • Tang bạch bì
  • Menthol
  • Xuyên bối mẫu