Rượu rắn rượu thuốc

Số đăng ký: VNA-3134-00
Dạng bào chế: rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Chai 650ml
Công ty đăng ký: Công ty Bạch Đằng (XNDP 780) - Bộ Công An
Thành phần:
  • Rắn hổ mang
  • Rắn cạp nong
  • Rắn ráo
  • Cẩu tích
  • Hà thủ ô đỏ
  • Kê huyết đằng
  • Ngũ gia bì chân chim
  • Trần bì
  • Tiểu hồi