Rượu bổ sâm rượu thuốc

Số đăng ký: VNA-3184-00
Dạng bào chế: rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Chai 300ml
Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 26
Thành phần:
  • Đẳng sâm
  • Thục địa
  • Long nhãn
  • Xuyên khung