Bách tuế tửu rượu thuốc

Số đăng ký: VNB-0454-00
Dạng bào chế: rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 700 ml
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm đông dược 5
Thành phần:
  • Hoàng kỳ
  • phục thần
  • mạch môn đông
  • bạch truật
  • nhục quế
  • sơn thù du
  • phòng phong
  • trần bì
  • khương hoạt ...