Phước an trật đả thấp khớp dầu thuốc dùng ngoài

Số đăng ký: VND-0502-01
Dạng bào chế: thuốc dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai 150 ml
Công ty đăng ký: Cơ sở Phước An
Thành phần:
  • Quế
  • can khương
  • long não
  • methylsalicylat