Mitafix 100 Thuốc bột

Số đăng ký: VD-5082-08
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 1,5g
Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm 150 - Bộ Quốc Phòng
Thành phần:
  • Cefixime trihydrate
  • Giao thông, vận tải