Phấn thoa da NadyROSA Thuốc bột dùng ngoài

Số đăng ký: VD-4675-08
Dạng bào chế: Thuốc bột dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 100g
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 2/9
Thành phần:
  • Kẽm oxyd
  • Acid boric
  • Titan dioxyd