Terpimex Fort Viên nang mềm

Số đăng ký: VD-5059-08
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Công ty đăng ký: Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC
Thành phần:
  • Terpin hydrate
  • Lysozym hydrochloride
  • Dextromethorphan hydrobromid