Eurosol-M in D5 water Dịch truyền

Số đăng ký: VN-5527-08
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml
Công ty đăng ký: Euro Healthcare Pte., Ltd., Singapore
Thành phần:
  • Dextrose
  • Natri Chlorid
  • Natri metabisulfite
  • Kali Acetate
  • Magnesium Acetate
  • Từ khóa