Aulirin Viên nang mềm

Số đăng ký: VD-5833-08
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Chai 60 viên
Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm và sinh học y tế TP. Hồ Chí Minh
Thành phần:
  • Cao Cardus marianus
  • Cao schisandra chinensis
  • Cao phyllanthus niruri
  • Cao curcuma longa
  • Từ khóa