Nutriflex special Dịch truyền

Số đăng ký: VN-7469-09
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Túi 1000ml
Công ty đăng ký: B.Braun Medical Industries S/B
Thành phần:
  • các acid amin
  • Glucose và các chất điện giải
  • Giải pháp quản trị, bán hàng

    Không tìm thấy Feed