Adalat LA 30mg Viên phóng thích kéo dài

Số đăng ký: VN-10754-10
Dạng bào chế: Viên phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Bayer Sante Familiale
Thành phần:
  • Nifedipine: 30mg