Pulmicort Respules-2ml Hỗn dịch khí dung dùng để hít

Số đăng ký: VN-11682-11
Dạng bào chế: Hỗn dịch khí dung dùng để hít
Quy cách đóng gói: Hộp 4 gói x 5ống 2ml
Công ty đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd.
Thành phần:
  • Budesonide: 500mg/2ml