Phong tê thấp Tana Viên bao phim

Số đăng ký: V1536-H12-10
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Kiện 100 hộp
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Tân Á
Thành phần:
  • Mã Tiền chế
  • Thương truật
  • Hương phụ tử chế
  • Mộc hương
  • Địa liền
  • Quế chi