Phong tê thấp Bà Giằng hoàn cứng

Số đăng ký: V1664-H12-10
Dạng bào chế: hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 250 viên
Công ty đăng ký: Cơ sở SX thuốc YHCT Bà Giằng
Thành phần:
  • Mã tiền chế
  • Đương quy
  • Đỗ trọng
  • Ngưu tất
  • Quế chi
  • Thương truật
  • Độc hoạt
  • Thổ phục linh
  • Đăng ký nhận tin