Bệnh Viện Phong Da Liễu Văn Môn

Xã Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình, Thái Bình
Hotline: 0967951212
Phone: 0363637614
Fax:0363637109
Email: vanmonhospital@gmail.com
Website: http://vanmonthaibinh.org

Đăng ký nhận tin