Bạch thược nam

Mô tả chi tiết:

Bạch thược nam - Premna camboliana P.Dop var membranacea P.Dop, thuộc họ Cỏ roi ngựa - Verbenaceae.

Mô tả: Cây nhỏ, nhánh non có lông mịn. Lá đa dạng có lông mịn ở mặt dưới. Ngù hoa có lông mịn, rộng 8cm. Ðài có lông mịn, hai môi, 5 răng. Tràng có môi trên nguyên, có lông ở trong, môi dưới có lông ở thuỳ giữa. Quả hạch cứng, đen, to 4mm.

Bộ phận dùng: Rễ, cành lá - Radix et Ramulus Premnae Cambodianae.

Nơi sống và thu hái: Cây của vùng Ðông Dương, mọc hoang. Gặp ở rừng núi Cấm, tỉnh An Giang.

Tính vị, tác dụng: thuốc nam dân gian, chưa có tài liệu nghiên cứu.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Làm thuốc bổ cơ xương, trừ đau nhức. Còn dùng trị di tinh, mộng tinh và bạch đới.