Attagast-3g Thuốc bột pha hỗn dịch uống

Số đăng ký: VD-5109-08
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 3,3g
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 2/9
Thành phần:
  • Attapulgit